Foto Mauk Mulder


| Reacties van anderen over Mauk Mulder

Het uiteindelijke doel van de schrijver – daar machtsuitoefening nu eenmaal onvermijdelijk is – is te komen tot betere en meer plezierige machtsrelaties. Mulder Heeft hiertoe de vorm van een werkboek gekozen. Hij beschrijft situaties waarin macht wordt uitgeoefend, een groot aantal praktijkgevallen die de lezer dikwijls zal herkennen. Deze casus ('observaties' genoemd) worden daarna geanalyseerd in 'reflecties'. Zo ontstaat geleidelijk een topologie van de macht, een fenomenologie van haar vele verschijningsvormen. Ook wordt een aantal 'wetten van de macht' geformuleerd. Samen vormt dit een theorie van de macht. Als zodanig geeft het boek een goed inzicht in het beschreven verschijnsel.
Mulder wil opvoeden tot een juiste omgang met macht. Daaraan is het slothoofdstuk gewijd, waarin een groot aantal opdrachten aan de lezer worden gegeven die het onderkennen van machtsvormen (ook bij zichzelf) betreffen, de houding die men daartegenover zou kunnen innemen en het zoeken naar mogelijke verbeteringen.
Het boek zal veel mensen kunnen helpen om zowel hun positie in de samenleving en op het werk, als hun eigen mogelijkheden beter te beseffen. Maar het is ook voor de meer theoretisch ingestelde socioloog een aanwinst. Bij mijn weten is het verschijnsel macht nog nooit zo uitvoerig en meeslepend beschreven.

J.M.M de Valk, Emeritus-hoogleraar, Erasmus Universiteit Rotterdam

Vijftien wetten van de macht, zit de wereld daar nu op te wachten? Die vraag stelde ik mij nog voordat ik het boek had gelezen en in een bijlage van vijftien wetten uitgeschreven zag. En nu ik het gelezen heb ben ik een wijzer mens geworden. Met nog meer argumenten om nog vaker uit te gaan van wederzijds open overleg. 'De logica van de macht' is dus meer dan geslaagd. Het overtuigd.
'De logica van de macht' van Mauk Mulder is een overtuigend boek. Maar ook een 'eng' boek. Het beschrijft de realiteit en de logica van de macht op zo'n boeiende manier dat het observeren van al die machtslogica, ook je eigen omgeving bijna pijn doet.
'De logica van de macht' de titel zegt alles over het boek. Het is een van de weinige heel sterke titels die ik ken. En net als boeken over projectmanagement en veranderingen hoort dit boek gewoon thuis in elke bibliotheek. Iedereen heeft iets met macht. Al is het maar omdat hij of zij eindelijk wil begrijpen waarom zijn baas zo gek doet. Want zoals uit dit boek zal blijken is het gedrag van de baas gewoon logisch. En heeft hij of zij daar als niet bedreigende medewerker zelf de nodige steentjes aan bijgedragen (machtswet 7) om in de volgende fases (als hij of zij zelf aan de macht gekomen is) heel verschillend gedrag te gaan vertonen (Afgeleide wet van de machtsfasen, combinatie van wet 2,4 en 8)
In mijn omgeving willen meer en meer mensen werken aan het open een eerlijk overleg. Geen verborgen agenda's. Transparantie. Dit boek geeft aanwijzingen hoe dat zou moeten. Maar geeft vooral veel indringende informatie waarom het niet zo vaak lukt. Dat maakt het herkenbaar en ik moet erkennen dat ook ik naar macht streef (wet 1)

Renze Klamer, management consultant

Met veel plezier heb ik in de afgelopen dagen het boek van Mauk Mulder over macht gelezen. Het lijkt er wel eens op dat mensen die macht hebben dat liever niet toegeven. Alsof het verwerpelijk is om macht te hebben. Maar zonder macht beweegt er niks. Het boek van Mauk Mulder maakt dat weer eens helder.
Al enkele decennia geleden schreef Mulder min of meer het Nederlandstalige standaardwerk over macht ( met als centrale theorie de 'machtafstandreductie theorie'
Het boek heeft een aantal beknopte theoretische inleidingen en is verder opgebouwd uit korte observaties met reflecties er op. 'Als een aap de machtige aap gaat vlooien om hem gunstig te stemmen, ziet dat er anders uit dan de adviseur die zich inlikt bij de machtige topman van een bedrijf. Maar deze vleiende hoveling doet in wezen het zelfde als de vlooiende aap. De verschijningsvormen zijn verschillend, de drijfveer is dezelfde'. Door het boek heen wordt de lezer regelmatig aangemoedigd om na te denken hoe hij/zij met (on)macht om gaat.

Rudy Kor, organisatie adviseur

Op grond van jouw uitlatingen over "De logica van de macht" door Mauk Mulder heb ik het boek aangeschaft en daarna gelezen. Wat een schitterend en prachtig boek! Een "Il Principe" van Machiavelli van deze tijd. Het boek is ook uiterst geschikt voor sommigen van diegenen die ik coach.

Kortom dankjewel voor dit spoor dat je voor mij uitzette.

Een organisatie-adviseur aan een collega

Workshops
De door Mauk Mulder voorgezeten workshops rondom het thema macht zijn niet alleen bijzonder leerzaam en inspirerend, maar ook leuk om te volgen.
Alle facetten van macht komen in de workshop aan de orde, van hele kleine tot extreem grote machtsverschillen en de gevolgen daarvan. Ook de positieve aspecten van de macht. Niet abstract, maar heel concreet. Op het werk, de sportclub, binnen de familie of het gezin etc.
……blijkt uit de workshop dat iedereen in staat is zijn of haar 'omgaan met macht' te verbeteren. In de tweede bijeenkomst van één dagdeel konden enkele deelnemers zelfs concrete resultaten laten zien. Ik ben van mening dat de boodschap van Mauk Mulder zoals verwoord in zijn laatste boek 'De logica van de macht' en uitgedragen tijdens deze workshops een groot publiek verdienen. Het klinkt misschien zwaar aangezet maar ik vind het een boodschap aan de wereld. Hoeveel leuker zou die eruit zien als meer mensen deze boodschap zouden oppikken en anders met macht zouden omgaan? Van pesten op school tot oorlogen, het gaat toch steeds weer over macht...

Laten we dus maar eens beginnen deze workshops verplicht te stellen op alle scholen in Nederland.

ir. Joris Lap, consultant, na workshop van drie dagdelen