Foto Mauk Mulder


| Mauk over Macht

Macht is onder bepaalde omstandigheden nuttig, maar vaak ten nadele van groep, bedrijf, grote organisatie, als het verschil in macht groot is en de macht langdurig door dezelfde machtige wordt uitgevoerd. Dan wordt het prestatievermogen aangetast en is het afbreukrisico groot.

Door het doen van de machtigen wordt het plezier van velen in hun werk en in hun vrijetijds-bezigheden, verpest en wordt hun geluk aangetast. De machtigen willen dit niet tot zich laten doordringen. Maar de mindermachtigen zijn medeverantwoordelijk. Zij kunnen er iets aan doen; door hun inzet, door hun inzicht te verdiepen, door hun capaciteiten te oefenen, door hun attitudes (zoals de zelfpositiviteit) te versterken. Vaak is dit effectief, namelijk als de mindermachtigen in staat zijn om het (meetbare!) zogenaamde 'wederzijds open overleg' in de praktijk te brengen in hun omgang met machtigen. Soms is echter harde machtsstrijd nodig, vooral van samenwerkende mindermachtigen.

Enkele stellingnamen van Mauk:

  • Duurzame machtigen raken verslaafd aan macht, zoals verslaafden aan harddrugs, en zijn dan parasieten van de maatschappij.
  • De emancipatie kloof tussen vrouwen en mannen, tussen jongeren en ouderen, tussen allochtonen en autochtonen, tussen laag- en hoog opgeleiden, tussen dieren en mensen, is een machtkloof.
  • "Bestiaal" gedrag is niet dierlijk gedrag maar humaan gedrag;
  • De Grote Modelmachtigen zouden ons gedrag veel meer moeten stimuleren dan nu het geval is.
  • Vinden wij de Tien Geboden een cultureel museumstuk of een leidraad inzake actuele Waarden en Normen?
  • Vanuit de logica van de macht ben ik geen voorstander van de erfelijke Oranje dynastie; vanuit democratische overwegingen voeg ik mij zonder meer; de bevolking zou in een goed referendum "voor" zijn.
  • In overeenstemming met de werking van de wetten van de macht komt een klassenstrijd nieuwe stijl op gang binnen onze groepen, bedrijven, organisaties.
  • De maatschappij; we hebben interne loyale rebellen nodig binnen onze maatschappelijke systemen: kleine groep, bedrijf, instelling enz.
  • Machtklimmers zijn nodig om de diepgevroren (grote) machtshiĆ«rarchieĆ«n (in bedrijfsleven, politiek e.d.) te ontdooien.
  • Macht is een kwestie van doen en een uitdaging voor mindermachtigen en machtigen gezamelijk; het moet en kan veel beter en leuker.